Kontakt


Lotta Rosenflykt, VD & headhunter

Telefon
+46-705-200046

E-post
lotta@search4good.se

Organisationsnummer
556269-2813
 

Headhunter, Lotta Rosenflykt

  • Lotta har mångårig egen chefserfarenhet och drygt 20 års erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering samt utvärdering och omställning av ledare och specialister inom privat och offentlig sektor. Hon har framgångsrikt genomfört drygt 1 200 rekryteringar nationellt och internationellt. Innehaft ledar- och specialistroller inom försäljning, marknadsföring, affärs- och verksamhetsutveckling. Erfarenhet sav styrelse-arbete och som föreläsare.
    Lotta har god erfarenhet och insikt i hur företag med sina organisationer och verksamheter kan skapa effektivitet och ökat värde. Hon har under de senaste 20 åren år byggt upp ett mycket stort och väl etablerat nätverk av kandidater, tipsgivare och företagsledare inom näringslivets olika nivåer med fokus på högre ledare och specialister. 
    Lotta har en Fil Kand i nationalekonomi, statsvetenskap och kinesiska från Universitetet i Göteborg. Hon är certifierad i kompetensbaserad intervjuteknik, flertalet personlighetsverktyg, såsom bland andra Assessios personlighetsprofil med slutledningsförmåga 16PF och OPQ, begåvningstesterna BASIQ och Matrigma och SHLs MQ och Arbetspsykologisktestning. Lotta är utöver detta certifierad användare av Hogans tre deltester; Hogans personlighetsinventorium, HPI, Hogans Deskriptiva Skalor, HDS samt Hogans Information om vad som motiverar människor (1. personlighet, 2. riskfaktorer under stark stress samt 3. värderingsgrund). Lotta grundade och driver Search4Good AB sedan början av 2014.