Om... 

Om oss...

Search4Good AB är ett search- och headhuntingföretag som huvudsakligen är verksamt i Sverige och Öresundsregionen. Företaget grundades i januari 2014 och har sitt säte i Malmö.

Med tjugo års erfarenhet av rekrytering, personbedömning, affärsutveckling och ledarskap inom olika branscher, fokuserar vi på ledare och specialister. Vi arbetar på strategisk nivå med våra uppdragsgivare. Search4Good har den spetskompetens samt det vidsträckta nätverk inom svenskt näringsliv som krävs för rekrytering på hög nivå inom svenskt näringsliv.

Search4Good AB ägs av Lotta Rosenflykt och verkar i partnerskap med headhunters och verksamhetsutvecklare samt en researcher i Köpenhamn, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö.

Search4Goods främsta mål är att leverera kvalitet i och utanför process till kunder, partners och kandidater. Vi lever därför i enlighet med vår värdegrund: passion, kompetens, transparens och effekt.

Arbetsmetod

För att säkerställa bästa urval i rekrytering används  kvalificerad search och headhunting som metod. Detta innebär att vi letar kandidater efter uppdragsgivarens kravställning, lite som en detektiv.

En search- och headhuntingprocess tar ca 10 veckor från start till mål. Vi kommunicerar kontinuerligt och har fast tidsplan. Efter slutfört uppdrag återkopplas  kvalitet och utveckling vid två tillfällen det första halvåret.

Tester

Vi använder olika tester för att säkerställa rätt erfarenhet, personlighet och förmåga under processen. Testet som huvudsakligen används heter 16 PF och syftar till att ge information om de personliga egenskaper som är viktiga att bedöma för den aktuella tjänsten. Bl a kan ledarskaps- och problemlösningsstil samt samspelsmönster bedömas. Testet innehåller även en mindre utvärdering av kandidatens slutledningsförmåga.

Vi använder också problemlösnings- och begåvningstester som tex Matrigma, Basiq och Hogans verktyg. 

Referenser

Kundreferenser finns inom de flesta verksamhetsområden och branscher. Under fliken "Samarbetspartners" ser du en del av våra återkommande uppdragsgivare under många års verksamhet. Vi är mycket stolta!

Tjänster

Search4Good letar efter och tar fram kandidater till chefs-/ledartjänster och högre specialister, tex VD, Regionchef, Brand Manager, Sales Analyst, Regional director, etc... Sedan tjugo år arbetar vi med företag inom tex livsmedel (FMCG, retail), bygg och förvaltning, produktion, IT (chefer), akademier samt andra typer av bolag inom olika näringar. Se Samarbetspartners! Vi bygger långa relationer som är givande och stimulerande för båda. 

Second opinion, testning och analys av ledarpotential är andra exempel.

GDPR  & Etik

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt i enlighet med Search4Goods integritetspolicy och GDPR. Dokument och personuppgifter hanteras enbart av ansvarig headhunter och uppdragsgivarens rekryterande chef/er. Alla uppgifter tas bort efter garantitidens utgång. Inget material förmedlas till obehöriga och inga utskick sker. Ingen personlig data säljs till tredje part. Strikt konfidentialitet gäller.

Search4Good har tystnadsplikt avseende all information som vi får kännedom i samarbete med våra kunder (företag och kandidater). Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters förening (ESK). Vi letar endast efter kandidater i de företag vi ej har ett aktivt samarbete med och vi kan aldrig flytta en tillsatt kandidat från kund.